سخنی با مخاطبین

 اینکه "پیشگیری همواره بهتر از درمان است و "علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد" امری مسجل و غیرقابل انکار می باشد و شایسته به نظر میرسد  این و متمم در تمامی اموری که به نوعی با آرامش انسان ارتباط دارند مورد توجه قرار گیرد. از جمله این امور امنیت و آرامش می باشد و آنچه در اندیشه انسان به امنیت تعبیر میشود جلوگیری از وقوع جرایم و آمادگی رویارویی با آنها به جهت حفاظت از جان و مال و ناموس مردم می باشد و در مرتبه ای بالاتر احساس امنیت یعنی آرامش روانی حاصل از ایجاد امنیت در جامعه می باشد. آنچه مسلم است پیشگیری از وقوع جرایم و حوادثی که منجر به خسارتهای جانی و مالی میگردد به وسیله ابزارهای حفاظتی و مراقبتی و همچنین نیروی انسانی مجرب و مورد وثوق، به مراتب کم هزینه تر از خساراتی است که بواسطه عدم پیش بینی پیشگیری بوجود می آیند.                                                  

 

در جامعه امروزی و با پیشرفت روزافزون در همه امور متاسفانه میزان جرایم و نوع آنها نیز پیشرفت محسوسی داشته و از آنجا که اغلب مردم درگیر امور روزانه بوده و وقت و هزینه اضافی جهت اقدامات پیشگیرانه را ندارند  در یک چنین وضعیتی مؤسسه های حفاظتی و مراقبتی وظیفه انجام این امر خطیر را بر عهده گرفته اند و با توجه به تجربیات ارزنده مدیران موسسات که عموماً از پرسنل بازنشسته نیروهای مسلح می باشند  و آموزشهای تخصصی عوامل اجرائی در مرکز آموزش تحت پوشش ناجا در امر حفاظت از دارایی های طرف قرارداد بخش خصوصی و دولتی با نیروی محترم انتظامی همکاری می نمایند.                          

 

مؤسسه همای امین قهرمان با بیش از 10 سال سابقه در امر حفاظت و مراقبت و با استفاده از نیروهای متخصص و بهره گیری از ابزارها و سیستمهای تخصصی و پیشرفته کارنامه ای در خور توجه را تاکنون در زمینه حفاظت و مراقبت در دو حوزه حفاظت فیزیکی و الکترونیکی از خود به جا گذاشته است و موید مدعی اعطای لوح موسسه نمونه کشوری توسط مرکز انتظام توسط سردار، معاون محترم هماهنگ کننده ناجا به مدیر عامل این موسسه می باشد.            

 

اکنون موسسه همای امین قهرمان افتخار دارد با بیش از 850نفر پرسنل در سه سطح  عوامل ستادی، مدیریتی و اجرائی بصورت مسلح به سلاح گرم و تجهیزات دفاع شخصی  با حضور هوشیارانه بمنظور تامین امنیت در موقعیتهای تحت حفاظت و مراقبت با همکاری و تعامل نیروی انتظامی با سربلندی به ماموریتهای خود در اقصی نقاط کشور عزیزمان ایران ادامه میدهد.

 

قهرمان قنبرلو

مدیرعامل موسسه همای امین قهرمان