تجهیزات فیزیکی

 موسسه همای امین قهرمان با 12 سال سابقه درخشان و دارا بودن رتبه یک با مجوز مرکز انتظام ناجا به شماره(45/9/250350) عاملیت تامین، توزیع و آموزش و پشتیبانی تجهیزات دفاع شخصی شامل اسپری(گاز  اشک آور) و شوکر به منظور دفاع شخصی مشروع از جان و مال و ناموس در بین آحاد شهروندان متقاضی واجد شرایط جهت تجهیز دارا می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های موسسه تماس حاصل فرمائید.

بی سیم با بعد مسافت بالا

گاز اشک آور

دستبند

باتوم در 2 مدل

لباس مصوب شوکر

سوت چراغ قوه

وسایل هشداردهنده

آژیر