مراحل عقد قرارداد

از طریق مراجعه حضوری،تماس تلفنی یا اینترنتی اعلام نیاز مطرح می شود.
پس از ثبت درخواست، کارشناسان این شرکت نسبت به امکان سنجی و ارئه طرح پیشنهادی اقدام میکنند.
پس از بررسی و امکان سنجی کامل، طرح پیشنهاد حضور کارفرمای محترم ارائه میشود.
با نهایی شدن طرح و تائید کارفرما موضوع طرح با عقد قرارداد رسمیت می یابد پروژه شروع میشود.

سامانه استخدام

ثبت نام متقاضیان همکاری با مؤسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی همای امین قهرمان

ثبت نام ورود

تمامیت

خواسته ی شما خواسته ی ماست.

نوآوری

ما سیستم های قابل اعتماد و قوی طراحی میکنیم.

هوش

از تکنولوژی امنیتی ما در حال پیشرفت هستیم.

تأمین تجهیزات

آخرین اخبار

برخی از مشتریان ما